O Intedate9. 1. 2024

Čo je marketing B2B a čím je špecifický

Žiadna spoločnosť, ktorá chce osloviť firemných klientov, sa nezaobíde bez určitej formy B2B marketingu. Čo je B2B marketing? A ako sa líši od marketingu v maloobchodnom segmente?

Aký veľký je rozdiel medzi B2B marketingom a B2C marketingom? Na to neexistuje jasná odpoveď. Na jednej strane sú v oboch prípadoch skutočnou cieľovou skupinou ľudia. Na druhej strane, v prostredí B2B existujú špecifické pravidlá, ktoré je potrebné poznať a dodržiavať.

Často kladené otázky o podmienkach B2B

Skôr ako vám poskytneme niekoľko tipov pre úspešný marketing B2B, prinášame vám stručný prehľad najčastejších otázok a pojmov, s ktorými sa môžete vo svete B2B stretnúť.

Čo je B2B?

B2B je skratka pre business-to-business, t. j. pre obchodné vzťahy a vzájomnú komunikáciu medzi spoločnosťami alebo podnikateľmi. Nejde teda o vzťah s konečným zákazníkom (spotrebiteľom).

Čo je B2B marketing?

Začnime všeobecnou charakteristikou marketingu. Jedna z definícií, ktorú sformuloval známy marketingový expert Philip Kotler, znie takto:

„Marketing nie je umenie nájsť šikovný spôsob, ako sa zbaviť toho, čo máte. Marketing je umenie vytvárať skutočnú hodnotu pre zákazníka. Je to umenie pomáhať zákazníkom, aby sa lepšie bavili. Heslami marketéra sú kvalita, služby a hodnota.“

K tejto všeobecnej definícii stačí pridať „zložku B2B“. V tomto prípade zákazník, pre ktorého sa snažíte vytvoriť skutočnú hodnotu, nie je spotrebiteľ, ale spoločnosť.

Ak použijeme trochu jednoduchší opis, B2B marketing je súbor činností zameraných na zvýšenie povedomia o spoločnosti, jej produktoch alebo službách a získanie nových firemných zákazníkov.

Čo je predaj B2B?

B2B predaj je proces, ktorý vedie k uzavretiu obchodu medzi dvoma spoločnosťami. B2B predajcovia sa preto snažia identifikovať potenciálnych obchodných zákazníkov, pochopiť ich potreby a ponúknuť im riešenie, ktoré im pomôže dosiahnuť ich obchodné ciele.

Ako sa líšia B2B a B2C?

Zatiaľ čo skratka B2B znamená business-to-business, a teda sa vzťahuje na vzťahy medzi podnikmi, skratka B2C znamená business-to-customer, a teda sa vzťahuje na vzťah medzi podnikom a konečným zákazníkom (spotrebiteľom).

Ďalšie pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť

B2B e-shop

B2B e-shop je internetový obchod, prostredníctvom ktorého spoločnosť predáva tovar alebo služby iným spoločnostiam.

B2B e-shopy sa od bežných e-shopov líšia v niekoľkých ohľadoch. Napríklad:

 • Ponuka produktu musí byť veľmi jasná – klienti B2B často uprednostňujú jednoduchý riadkový pohľad. V mnohých prípadoch nakupujú veľké množstvá tých istých výrobkov opakovane.
 • Opis tovaru alebo služieb je zvyčajne podrobnejší. Rozhodovací proces v B2B je dlhší a zložitejší a vyžaduje si viac informácií. Spoločnosti často potrebujú poznať technické špecifikácie tovaru alebo služby, ceny za rôzne množstvá alebo dodacie podmienky.
 • Prevádzkovateľ B2B e-shopu má často možnosť nastaviť rôzne ceny pre rôznych zákazníkov, overovať platcov a neplatcov DPH atď.

B2B obchodník

Ako už samotný pojem napovedá, B2B marketér sa venuje získavaniu obchodných klientov. Často obchody nielen dohaduje, ale aj realizuje (pripravuje ponuky, podpisuje zmluvy atď.).

Mali by veľmi dobre rozumieť produktom alebo službám, ktoré ponúkajú, aby mohli fungovať nielen ako predajcovia, ale aj ako poradcovia.

Predajný lievik B2B

Pojem „predajný lievik B2B“ označuje sériu krokov, ktorými spoločnosť prejde, kým sa stane zákazníkom. V porovnaní so segmentom B2C býva tento „lievik“ výrazne dlhší.

Podľa článku B2B Sales Funnels: Stages, Strategies & Examples tvorí predajný lievik B2B nasledujúcich šesť fáz:

 • Informovanosť
 • Úrok (úrok)
 • Hodnotenie (posudzovanie)
 • Rozhodnutie
 • Nákup
 • Retencia (udržanie zákazníkov)

Ako získať nových zákazníkov v B2B

V úvode sme uviedli, že prostredie B2B má svoje špecifiká, takže automatické uplatňovanie marketingových zvyklostí B2C nemusí byť najefektívnejším spôsobom získavania nových zákazníkov.

Rozdiely medzi B2B a B2C sa prejavujú napríklad v týchto aspektoch:

 • Iné cieľové skupiny (spotrebitelia v B2C, manažéri, rozhodovacie orgány v B2B)
 • Odlišný predajný cyklus (komplikovanejší a dlhší v B2B)
 • Rôzne cenové stratégie (pevná cena v B2C, vyjednávanie a individuálne dohody v B2B)
 • Ďalšie marketingové stratégie
 • Iné komunikačné kanály

Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu robiť B2B marketing správnym spôsobom.

1. Poznajte svojich zákazníkov

Táto zásada je kľúčová v segmente B2B aj B2C: presne definujte svoju cieľovú skupinu.

Ak máte pocit, že vaši zákazníci sú vlastne všetky firmy na svete (alebo aspoň v Českej republike), skúste sa zamyslieť ešte raz. S najväčšou pravdepodobnosťou to tak nebude.

Vaším potenciálnym klientom môže byť spoločnosť, ktorá má určitý počet zamestnancov, pôsobí v určitom odvetví alebo regióne, ponúka špecifické produkty alebo služby, vyznáva určité hodnoty… Vytvorte si profil svojho ideálneho klienta.

Okrem toho sa pokúste zistiť, kto vstupuje do rozhodovacieho procesu v danom type spoločností.

Odpovedzte na tieto otázky:

 • Kto iniciuje nákup?
 • Kto ďalší má vplyv na rozhodnutie?
 • Kto je konečným rozhodovateľom?
 • Kto bude nakoniec toto riešenie používať?
 • Čo je pre týchto ľudí dôležité?
 • Čo im môžete ponúknuť?

Zhrnutie – odpoveď na otázku, ako získať nových zákazníkov v segmente B2B, je: Musíte ich poznať.

2. Personalizácia a budovanie dôvery

Personalizácia je jedným z najdôležitejších aspektov marketingu B2B. Ak poznáte svojich budúcich zákazníkov (pozri predchádzajúci bod), môžete im ukázať, že im rozumiete, že viete, čo potrebujú, a že im s tým môžete pomôcť.

Oslovte ich s presne cielenou ponukou. Nezabúdajte, že mnohé spoločnosti hľadajú spoľahlivých partnerov na dlhodobú spoluprácu. Osobný prístup je prvým signálom, že ste takýmto partnerom a že si zaslúžite ich dôveru.

3. Vytváranie osobných vzťahov

Úspech v prostredí B2B stále do veľkej miery závisí od osobných vzťahov. Okrem iného sú základom pre to, aby vás existujúci zákazníci naďalej odporúčali, čo je jedna z najkratších ciest k novým klientom.

Preto sa oplatí investovať do vzťahov – napríklad tým, že potenciálnym klientom ponúknete:

 • kvalitný obsah (blog, newsletter, e-bok, webinár, podcast, prípadová štúdia – budujete si profesionálnu reputáciu a je pravdepodobné, že niektorí „konzumenti“ vášho obsahu sa neskôr stanú vašimi klientmi)
 • bezplatné konzultácie (budú prínosom pre vašich potenciálnych klientov aj pre vás, pretože lepšie spoznáte ich potreby)
 • časť vášho know-how (vo forme tipov a trikov, návodov alebo „osvedčených postupov“ – budujete si dôveru a rešpekt u potenciálnych zákazníkov)

A hoci v prostredí B2B nehrajú emócie pri rozhodovaní takú veľkú úlohu, nezabúdajte, že aj tí, ktorí rozhodujú, sú „len ľudia“. Ak s nimi nadviažete vzťah dôvery, ste na polceste.

4. Ponuka riešení

Poznáte príslovie: „Neponúkajte produkt, ponúknite riešenie.“ Možno je to otrepaná zásada, ale pre úspešný marketing B2B je absolútne kľúčová.

Spoločnosti nekupujú váš produkt z jednoduchej túžby vlastniť ho. Je to pre nich len spôsob, ako vyriešiť problém alebo naplniť potrebu. A ak sa vám podarí presvedčiť osobu s rozhodovacou právomocou, že dokážete problém vyriešiť efektívne a spoľahlivo, máte v podstate hotovo.

A ako tento princíp využiť v praxi?

 1. Pozrite sa na riešenie, ktoré ponúkate, očami potenciálneho zákazníka – niekoho, koho nezaujíma, čo ponúkate, ale čo môže získať.
 2. Nezameriavajte sa na vlastnosti ponuky, ale na výsledky, ktoré môže zákazník dosiahnuť.
 3. Zdieľajte skutočné príbehy, ktoré ukazujú, čo niekto iný získal vďaka vášmu riešeniu.

5. Outsourcing predaja a marketingu B2B

Predchádzajúce tipy vychádzali z predpokladu, že predaj B2B a marketing B2B si robíte sami. A možno je to pre vás naozaj to najlepšie riešenie.

Obchodný proces v segmente B2B je však zároveň čoraz zložitejší. Existujú minimálne dva dôvody:

 • silná konkurencia (najmä v niektorých odvetviach)
 • vysoká informovanosť zákazníkov – zákazníci často presne vedia, čo chcú, čo dáva predajcom menší manévrovací priestor

Niektoré spoločnosti preto zistili, že sa im oplatí úplne zadať predaj a marketing B2B externým dodávateľom.

Alebo sa rozhodli využiť vlastných predajcov, ale na identifikáciu spoločností, ktoré sa oplatí osloviť, používajú externé riešenie.

 

V spoločnosti Intedat pre vás môžeme urobiť oboje:

 • Poskytneme vám prístup k jedinečnému
  databázu spoločností
  v rámci prehľadnej aplikácie a pomôžeme vám nájsť spoločnosti s najväčším potenciálom.
 • Ak si to želáte, budeme vybrané spoločnosti kontaktovať vo vašom mene a informovať ich o vašej ponuke.

Intedat – váš spoľahlivý asistent pre B2B predaj a marketing

Chcete efektívne získavať nových zákazníkov v segmente B2B a ušetriť čas, nervy a viac ako 60 % obchodných nákladov?


Kontaktujte nás
a dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu.

Aký potenciál má naša spolupráca?

Premýšľate, či by sa vám oplatilo Intedat využiť?
Venujte nám tri minúty, a budete mať jasno.

 • Zistíme počet vašich potenciálnych klientov či dodávateľov
 • Odporúčame vám vhodnú licenciu
 • Všetko je zadarmo a bez záväzkov
Chcem mať jasno 3 min

Prečo expandovať s nami?

 • 10 rokov skúseností
 • 900+ zákazníkov
 • 195 krajín
 • Úspora času a peňazí
 • Preverené postupy
 • V súlade s GDPR

Čo o nás hovoria naši klienti?

"Vyvíjame a vyrábame obaly pre všetky odvetvia priemyslu. S pomocou Intedatu sme oslovili potenciálnych zákazníkov v Českej republike a s kampaňou sme veľmi spokojní. Z oslovených segmentov dostávame otázky a žiadosti o možnosti dodávok."

Michal Turoň

Michal Turoň
Obchodný riaditeľ

"Špecializujeme sa na výrobu obrábaných dielov vrátane povrchových úprav. Intedat ponúkol naše kapacity strojárskym spoločnostiam v Nemecku a Švajčiarsku. Výsledkom boli nové objednávky presahujúce 1 milión Kč. KČ. Rokujeme s ďalšími zákazníkmi."

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
Výkonný riaditeľ

"Výsledok spolupráce so spoločnosťou Intedat ma príjemne prekvapil. Ich prístup je profesionálny. Aplikácia je veľmi dobrá. Uľahčuje prácu s potenciálnymi zákazníkmi a má analytické funkcie. Máme prehľad o tom, koľko spoločností bolo oslovených a koľko z nich prejavilo záujem o naše produkty."

Antonín Vlček

Antonín Vlček
Obchodný riaditeľ

Buďte prvý, kto sa dozvie
o novinkách v Intedate

Odoslaním súhlasíte s tým, že
spracovanie osobných údajov