Referencie

Pomohli sme spoločnosti SKF, tradičnému výrobcovi ložísk, upevniť si pozíciu lídra na trhu.

 • Uskutočnili sme dôkladný prieskum trhu v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.
 • Potenciálnych zákazníkov sme identifikovali podľa spoločne stanovených kritérií.
 • Oslovili sme vybrané spoločnosti so sortimentom valivých ložísk.
 • 203  oslovené spoločnosti
 • 47 vedie spolu
 • 15 spoločnosti, ktoré prejavili veľký záujem o výrobky SKF

"Výsledok spolupráce so spoločnosťou Intedat ma príjemne prekvapil. Ich prístup je profesionálny. Aplikácia je veľmi dobrá. Uľahčuje prácu s potenciálnymi zákazníkmi a má analytické funkcie. Máme prehľad o tom, koľko spoločností bolo oslovených a koľko z nich prejavilo záujem o naše produkty."

Antonín Vlček

Antonín Vlček Obchodný riaditeľ

Spoločnosť IRE-TEX PRAHA, ktorá ponúka sofistikované riešenia v oblasti obalovej techniky, získala nových zákazníkov v Českej republike.

 • V spolupráci s klientom sme definovali cieľovú skupinu.
 • Pripravili sme pre vás scenár hovoru a e-mail s ďalšími informáciami.
 • Kontaktovali sme vybrané spoločnosti.
 • Klientovi sme dodali niekoľko desiatok potenciálnych zákazníkov
 • Počet dopytov a nových objednávok sa zvýšil

"Vyvíjame a vyrábame obaly pre všetky odvetvia priemyslu. S pomocou Intedatu sme oslovili potenciálnych zákazníkov v Českej republike a s kampaňou sme veľmi spokojní. Z oslovených segmentov dostávame otázky a žiadosti o možnosti dodávok."

Michal Turoň

Michal Turoň Obchodný riaditeľ

Spoločnosti KOVO PRODUKT, ktorá sa zaoberá presným strojárstvom, sme pomohli ponúknuť jej voľné kapacity zákazníkom v Nemecku a Švajčiarsku.

 • Určili sme konkrétnu cieľovú skupinu.
 • Vytvorili sme profesionálny scenár hovoru.
 • Kontaktovali sme vybrané spoločnosti.
 • 8 nových zákazníkov
 • nové objednávky v hodnote viac ako 1 milión korún

"Špecializujeme sa na výrobu obrábaných dielov vrátane povrchových úprav. Intedat ponúkol naše kapacity strojárskym spoločnostiam v Nemecku a Švajčiarsku. Výsledkom boli nové objednávky presahujúce 1 milión Kč. KČ. Rokujeme s ďalšími zákazníkmi."

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový Výkonný riaditeľ

Dôverujú nám malí i veľkí
DHL
NESPRESSO
Veolia
ŠKODA
ARDON
Karlovarské oplatky

Ďalšie príklady úspešných projektov

 • Všetky
  odbory
 • Vývozca
 • Výrobca
 • Služby
 • Strojník
 • Distribútor

Slovenský výrobca zbraňových súčiastok

VývozcaVýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Vyhľadávanie nových zákazníkov v Nemecku a Rakúsku. Zákazník sa chcel zamerať na výrobcov zbraní, zbraňových systémov a príslušenstva, bielej techniky, motocyklov, bicyklov a priemyselných strojov a zariadení.

Aký bol náš výstup

300+ Nemecké a rakúske spoločnosti oslovené podľa zadania

Výrobca plynových armatúr a zváracích zariadení

Výrobca

Čo zákazník potreboval

Vykonať priemyselný prieskum českého trhu a nájsť ďalších zákazníkov pre svoje výrobky. Zákazník sa chcel zamerať napr. na. plynári a kúrenári a výrobcovia klimatizácie, strojov a zariadení, výkovkov a odliatkov.

Aký bol náš výstup

300+ oslovených spoločností vybraných referenčnými zákazníkmi

Hlavný výrobca alkoholických nápojov

Výrobca

Čo zákazník potreboval

Aktualizácia databázy klientov reštaurácií a veľkoobchodníkov s nápojmi. Zákazník nám poskytol zoznam spoločností zo svojej vlastnej databázy CRM. Aktualizovali sme kontaktné informácie pre každého z nich a upravenú databázu sme poslali späť klientovi.

Aký bol náš výstup

500+ spoločnosti s kontrolovanými a aktualizovanými údajmi

Špecialista na presné obrábanie kovov

Strojník

Čo zákazník potreboval

Zvýšenie objemu výroby zákazkových obrábaných dielov. Zákazník vlastní niekoľko CNC obrábacích centier a konvenčných obrábacích strojov a chcel osloviť strojárske spoločnosti, ktoré používajú obrábané diely od spolupracujúcich spoločností.

Aký bol náš výstup

300+ opýtaných spoločností, najmä v Moravskosliezskom, Olomouckom a Zlínskom kraji

Hlavný výrobca CNC strojov

Služby

Čo zákazník potreboval

Zvýšiť vývoz technológie výroby klenutých dna do Francúzska a Spojeného kráľovstva oslovením vybraných potenciálnych zákazníkov (napr. výrobcov tlakových nádob a výmenníkov tepla).

Aký bol náš výstup

300+ oslovené spoločnosti podľa špecifikácií zákazníka

Výrobca paliet

Výrobca

Čo zákazník potreboval

Oslovte potenciálnych odberateľov paliet, obnovte výrobu - napr. výrobca mrazených potravín, alkoholických nápojov, stavebných materiálov a strešných krytín alebo poskytovateľ skladovacích a distribučných služieb.

Aký bol náš výstup

200+ z oslovených spoločností, ktoré zodpovedali zadaniu klienta

Spoločnosť ponúkajúca operatívny lízing

Služby

Čo zákazník potreboval

Dohodnite stretnutia svojho predajného tímu s manažérmi vozového parku oslovených spoločností alebo získajte ich kontakty a súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Aký bol náš výstup

300+ kontaktovaných spoločností uvedených v databáze klienta

Distribútor nástrojov na harmonizáciu životného prostredia

VývozcaDistribútor

Čo zákazník potreboval

Získanie nových klientov na nemeckom trhu. Zákazník chcel osloviť vybrané biorezonančné a terapeutické centrá s ponukou zariadení na harmonizáciu tela a prostredia.

Aký bol náš výstup

500+ Oslovené nemecké spoločnosti

Zastupovanie globálneho výrobcu dielov

Služby

Čo zákazník potreboval

Vykonať prieskum trhu v regióne strednej a východnej Európy, identifikovať a osloviť hlavné spoločnosti podľa zadania a ponúknuť im spoluprácu pri dodávkach plastových a kovových priemyselných dielov.

Aký bol náš výstup

300+ oslovených spoločností, napr. zo stavebníctva, poľnohospodárstva a nábytkárskeho priemyslu

Medzinárodný kamiónový dopravca

Služby

Čo zákazník potreboval

Oslovte veľkých výrobcov potravín a spotrebného tovaru v nemeckých spolkových krajinách Bavorsko, Brandenbursko a Bádensko-Württembersko a využite ich prázdne kamióny pri návrate do Českej republiky.

Aký bol náš výstup

400+ oslovené potravinárske a nepotravinárske spoločnosti podľa zadania

Výrobca obrábaných dielov

VývozcaVýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Oslovte švajčiarskych výrobcov strojov a strojárskych zariadení (napr. baliacich, obrábacích a jednoúčelových strojov) s ponukou spolupráce.

Aký bol náš výstup

200+ spoločností v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska

Poradenská spoločnosť pre gastroprovozy

Služby

Čo zákazník potreboval

Vykonajte prieskum gastronomického trhu v Prahe po odznení pandémie covid-19 - telefonicky kontaktujte reštaurácie a iné gastro prevádzky, zistite ich aktuálnu situáciu a ponúknite im spoluprácu pri získavaní nových zákazníkov.

Aký bol náš výstup

1000+ reštaurácie a iné stravovacie zariadenia

Výrobca lisovaných a zváraných dielov

VývozcaVýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Nájsť nových zákazníkov v Českej republike a Nemecku pre kooperačnú výrobu v oblasti lisovania a zvárania. Zákazník sa chcel zamerať predovšetkým na výrobcov automobilov s viac ako 100 zamestnancami a strojárske spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami.

Aký bol náš výstup

300+ z oslovených spoločností, ktoré spĺňali stanovené kritériá

Zastupovanie globálneho výrobcu ložísk

Distribútor

Čo zákazník potreboval

Získať nových zákazníkov na českom trhu pre kompletný sortiment výrobkov dodávaných spoločnosťou, t. j. ložiská a príslušenstvo. Zákazník chcel osloviť výrobné spoločnosti, napr. z leteckého, automobilového, poľnohospodárskeho a strojárskeho priemyslu.

Aký bol náš výstup

500+ oslovené spoločnosti podľa zadania zákazníka

Zastupovanie globálnej vývojovej spoločnosti

SlužbyDistribútor

Čo zákazník potreboval

Oslovte vybrané spoločnosti, získajte kontaktné údaje na vedúceho pracovníka pre bezpečnosť IT a získajte jeho súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

Aký bol náš výstup

500+ oslovených spoločností podľa zoznamu, ktorý sme dostali od zákazníka

Výrobca špeciálnych pracovných rukavíc

VývozcaVýrobca

Čo zákazník potreboval

zmapovať trhový potenciál na trhu Spojeného kráľovstva oslovením vhodne vybraných distribútorov ochranných pracovných prostriedkov. Zákazník vyrába pracovné rukavice pre mäsiarov a mäsový priemysel a rukavice pre poľovníkov a traperov.

Aký bol náš výstup

200+ oslovení distribútori ochranných pracovných prostriedkov a poľovníckeho vybavenia

Hlavný výrobca bezšvíkových kruhov

VývozcaVýrobca

Čo zákazník potreboval

Zvýšiť vývoz bezšvíkových oceľových kruhov valcovaných za tepla do Škandinávie oslovením vhodne vybraných potenciálnych zákazníkov podľa špecifikovaných odvetví (napr. veterná a jadrová energia, stavebné technológie a ťažké strojárstvo).

Aký bol náš výstup

400+ spoločnosti, ktoré sa zúčastnili prieskumu v Dánsku, Fínsku, Nórsku a Švédsku

Dodávateľ služieb triedenia, merania a kontroly

Služby

Čo zákazník potreboval

Oslovte vhodné nemecké spoločnosti v dojazdovej vzdialenosti do 300 km od Ústí nad Labem s ponukou na outsourcing ich pracovných tímov. Išlo o pracovníkov na triedenie, meranie, vstupnú a výstupnú kontrolu dielov, balenie a montáž.

Aký bol náš výstup

200+ Nemecké automobilové spoločnosti, výrobcovia elektroniky, farmaceutické spoločnosti atď.

IT spoločnosť (startup)

VývozcaVýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Oslovte spoločnosti podľa zadania (výrobné spoločnosti, personálne agentúry, súkromné kliniky) a zmapujte trhový potenciál v oblasti vývoja cloudových a IT riešení na českom trhu.

Aký bol náš výstup

400+ oslovených spoločností, ktoré sa zhodovali so zoznamom referenčných zákazníkov

Inžinierska spoločnosť špecializujúca sa na zváranie

VývozcaVýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Vyhľadávanie nových zákazníkov na nemeckom trhu. Zákazník sa zameral na spoločnosti s obratom nad 5 mil. eur prevádzkových napr. v oblasti kovovýroby, kovových konštrukcií pre stavebníctvo alebo priemyselnú montáž.

Aký bol náš výstup

300+ Nemecké spoločnosti, ktoré zodpovedali profilu ideálneho klienta

Výrobca kozmetických masiek

Výrobca

Čo zákazník potreboval

Vstúpte so svojím výrobkom (jedinečnou kozmetickou maskou z nanovlákien) na európsky a americký trh, nájdite výrobcov a distribútorov kozmetických masiek.

Aký bol náš výstup

300+ hlavní výrobcovia a distribútori kozmetických masiek a produktov v Európe a USA

IT spoločnosť vyvíjajúca cloudové riešenia

Služby

Čo zákazník potreboval

Rozšírenie portfólia klientov na českom trhu. Nájdite malé a stredné podniky, ktoré by potenciálne ocenili výmenu zastaranej IT štruktúry za moderné privátne cloudové prostredie na platforme Microsoft.

Aký bol náš výstup

600+ internetové obchody, súkromné kliniky, autoservisy, výrobcovia nábytku, architekti atď.

Výrobca batérií pre vysokozdvižný vozík

VýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Oslovte spoločnosti, ktoré vlastnia elektrické vysokozdvižné vozíky, a ponúknite im dodávku a servis elektrických batérií pre tieto vozíky.

Aký bol náš výstup

300+ väčšie výrobné a logistické spoločnosti a spoločnosti prevádzkujúce sklady

Strojárska spoločnosť s ponukou kooperatívnej výroby

VýrobcaStrojník

Čo zákazník potreboval

Nájsť veľké spoločnosti, ktoré by využili ponúkanú kooperačnú výrobu - rezanie, ohýbanie, obrábanie, brúsenie, vŕtanie a montáž kovových a nekovových dielov. Zákazník sa chcel zamerať na Moravskosliezsky, Olomoucký, Zlínsky, Juhomoravský kraj a kraj Vysočina.

Aký bol náš výstup

250+ spoločnosti v kovospracujúcom a strojárskom odvetví pôsobiace v regióne

Spoločnosť ponúkajúca pracovníkov v zahraničí

Služby

Čo zákazník potreboval

Oslovte nemecké spoločnosti zaoberajúce sa strojárstvom, elektroinštaláciou a zváraním a montážou kovových konštrukcií a ponúknite im kvalifikovaných pracovníkov (zváračov, elektrikárov, montážnikov atď.).

Aký bol náš výstup

300+ opýtaných spoločností v Bavorsku, Sasku a Bádensku-Württembersku

Medzinárodný dopravca

Služby

Čo zákazník potreboval

Rozšírte svoje portfólio klientov - nájdite spoločnosti, ktoré vyvážajú svoje výrobky alebo dovážajú polotovary či materiály potrebné na ich výrobu. Mali to byť spoločnosti najmä z oblasti strojárstva a kovospracujúceho priemyslu, ktoré v súčasnosti vyžadujú medzinárodné dopravné a zasielateľské služby.

Aký bol náš výstup

400+ priemyselné podniky presne podľa špecifikácií zákazníka

Veľká špedičná spoločnosť

Služby

Čo zákazník potreboval

Nájdite českých vývozcov alebo dovozcov rôzneho tovaru (trvanlivé potraviny, nápoje, spotrebiče, elektronika, automobilové a letecké súčiastky, výrobky zo skla...), ktorí potrebujú prepravné a zasielateľské služby predovšetkým pre oblasti mimo Európy.

Aký bol náš výstup

500+ hlavní českí vývozcovia a dovozcovia

Zobraziť ďalśie príklady spolupráce

Aký potenciál má naša spolupráca?

Premýšľate, či by sa vám oplatilo Intedat využiť?
Venujte nám tri minúty, a budete mať jasno.

 • Zistíme počet vašich potenciálnych klientov či dodávateľov
 • Odporúčame vám vhodnú licenciu
 • Všetko je zadarmo a bez záväzkov
Chcem mať jasno 3 min

Kontaktujte náš tím

alebo si s nami rovno dohodnite online stretnutie

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
E-mail je povinnýZadaný e-mail má nesprávny formát.
Telefón je povinný.Zadaný telefón má nesprávny formát.
Toto pole je povinné.
Odoslať nezáväzný dopyt

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely kontaktného formulára

Prečo expandovať s nami?

 • 10 rokov skúseností
 • 900+ zákazníkov
 • 195 krajín
 • Úspora času a peňazí
 • Preverené postupy
 • V súlade s GDPR

Čo o nás hovoria naši klienti?

"Vyvíjame a vyrábame obaly pre všetky odvetvia priemyslu. S pomocou Intedatu sme oslovili potenciálnych zákazníkov v Českej republike a s kampaňou sme veľmi spokojní. Z oslovených segmentov dostávame otázky a žiadosti o možnosti dodávok."

Michal Turoň

Michal Turoň
Obchodný riaditeľ

"Špecializujeme sa na výrobu obrábaných dielov vrátane povrchových úprav. Intedat ponúkol naše kapacity strojárskym spoločnostiam v Nemecku a Švajčiarsku. Výsledkom boli nové objednávky presahujúce 1 milión Kč. KČ. Rokujeme s ďalšími zákazníkmi."

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
Výkonný riaditeľ

"Výsledok spolupráce so spoločnosťou Intedat ma príjemne prekvapil. Ich prístup je profesionálny. Aplikácia je veľmi dobrá. Uľahčuje prácu s potenciálnymi zákazníkmi a má analytické funkcie. Máme prehľad o tom, koľko spoločností bolo oslovených a koľko z nich prejavilo záujem o naše produkty."

Antonín Vlček

Antonín Vlček
Obchodný riaditeľ

Buďte prvý, kto sa dozvie
o novinkách v Intedate

Odoslaním súhlasíte s tým, že
spracovanie osobných údajov