Reference

Společnosti SKF, tradičnímu výrobci ložisek, jsme pomohli upevnit její postavení lídra na trhu.

 • Provedli jsme důkladný průzkum trhu v ČR, na Slovensku a v Rumunsku.
 • Identifikovali jsme potenciální zákazníky podle společně nastavených kritérií.
 • Vybrané firmy jsme oslovili s nabídkou valivých ložisek.
 • 203 oslovených firem
 • 47 leadů celkem
 • 15 firem, které o produkty SKF projevily velký zájem

„Výsledkem spolupráce s Intedatem jsem mile překvapen. Jejich přístup je profesionální. Aplikace je velmi dobrá. Usnadňuje práci s leady a má analytiku. Máme přehled, kolik firem bylo osloveno a kolik projevilo zájem o naše produkty.“

Antonín Vlček

Antonín Vlček obchodní ředitel

Pro společnost IRE-TEX PRAHA, která nabízí sofistikovaná řešení v oblasti obalové techniky, jsme v tuzemsku získali nové odběratele.

 • Ve spolupráci s klientem jsme definovali cílovou skupinu.
 • Připravili jsme call script a e-mail s bližšími informacemi.
 • Vybrané firmy jsme oslovili.
 • Klientovi jsme dodali několik desítek leadů
 • Vzrostl počet poptávek i nových objednávek

„Zabýváme se vývojem a výrobou obalů do všech odvětví průmyslu. Pomocí Intedatu jsme oslovili potenciální zákazníky v ČR a s průběhem kampaně jsme velmi spokojeni. Z oslovených segmentů dochází poptávky a dotazy na možnosti dodávek.“

Michal Turoň

Michal Turoň obchodní ředitel

Společnosti KOVO PRODUKT, která se zabývá přesnou strojírenskou výrobou, jsme pomohli nabídnout její volné kapacity zákazníkům v Německu a Švýcarsku.

 • Určili jsme konkrétní cílovou skupinu.
 • Vytvořili jsme profesionální call script.
 • Vybrané firmy jsme oslovili.
 • 8 nových zákazníků
 • nové objednávky v hodnotě přes 1 milion korun

„Specializujeme se na výrobu obráběných dílů včetně povrchových úprav. Intedat nabídl naši kapacitu strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Výsledkem jsou nové zakázky přesahující 1 mil. CZK. S dalšími zákazníky jednáme.“

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový jednatel

Věří nám malí i velcí
DHL
NESPRESSO
Veolia
ŠKODA
ARDON
Karlovarské oplatky

Další příklady úspěšných projektů

 • Všechny
  obory
 • Exportér
 • Distributor
 • Výrobce
 • Strojař
 • Služby

Slovenský výrobce dílů zbraní

ExportérVýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Najít nové odběratele v Německu a Rakousku. Zákazník se chtěl zaměřit na výrobce zbraní, zbraňových systémů a doplňků, výrobce bílé techniky, motocyklů, jízdních kol a průmyslových strojů a techniky.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených německých a rakouských firem podle zadání

Výrobce plynárenských armatur a svařovací techniky

Výrobce

Co zákazník potřeboval

Provést oborový průzkum českého trhu a najít další odběratele pro své produkty. Zákazník se chtěl zaměřit např. na plynaře a topenáře a na výrobce klimatizací, strojů a strojních zařízení, výkovů a odlitků.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených firem vybraných podle referenčních zákazníků

Významný výrobce alkoholických nápojů

Výrobce

Co zákazník potřeboval

Aktualizovat klientskou databázi restaurací a velkoobchodníků s nápoji. Zákazník nám poskytl seznam společností z vlastní CRM databáze. U každé jsme aktualizovali kontaktní údaje a upravenou databázi poslali zpátky klientovi.

Co bylo naším výstupem

500+ firem se zkontrolovanými a aktualizovanými údaji

Specialista na přesné obrábění kovů

Strojař

Co zákazník potřeboval

Navýšit objem výroby zakázkově obráběných dílů. Zákazník vlastní několik CNC obráběcích center i konvenčních obráběcích strojů a chtěl oslovit strojírenské společnosti, které využívají obráběné díly od kooperujících firem.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených firem, hlavně v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Významný výrobce CNC strojů

Služby

Co zákazník potřeboval

Zvýšit export technologie na výrobu klenutých den do Francie a Velké Británie oslovením vybraných potenciálních zákazníků (např. výrobců tlakových nádob a tepelných výměníků).

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených společností podle specifikace zákazníka

Výrobce palet

Výrobce

Co zákazník potřeboval

Oslovit potenciální odběratele palet, jejich výrobu obnovil – např. výrobce mražených potravin, alkoholických nápojů, stavebních materiálů a střešní krytiny nebo poskytovatele skladovacích a distribučních služeb.

Co bylo naším výstupem

200+ oslovených společností, které odpovídaly zadání klienta

Společnost nabízející operativní leasing

Služby

Co zákazník potřeboval

Sjednat schůzky svého obchodního týmu s manažery vozového parku oslovených společností, případně získat kontakty na tyto manažery a souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených společností uvedených v databázi klienta

Distributor přístrojů pro harmonizaci prostředí

ExportérDistributor

Co zákazník potřeboval

Získat nové klienty na německém trhu. Zákazník chtěl oslovit vybraná biorezonanční a terapeutická centra s nabídkou přístroje pro harmonizaci těla a prostředí.

Co bylo naším výstupem

500+ oslovených německých firem

Zastoupení globálního výrobce dílů

Služby

Co zákazník potřeboval

Provést průzkum trhu v regionu střední a východní Evropy, vytipovat a oslovit významné firmy podle zadání a nabídnout jim spolupráci při dodávce plastových a kovových průmyslových dílů.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených firem např. z oboru stavebnictví, zemědělství a výroby nábytku

Mezinárodní kamionový dopravce

Služby

Co zákazník potřeboval

Oslovit významnější výrobce potravin a spotřebního zboží v německých spolkových zemích Bavorsko, Braniborsko a Bádensko-Württembersko a vytěžit své prázdné kamiony při návratu do ČR.

Co bylo naším výstupem

400+ oslovených potravinářských i nepotravinářských společností podle zadání

Výrobce obráběných dílů

ExportérVýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Oslovit švýcarské výrobce strojů a strojírenských zařízení (např. balicích, obráběcích a jednoúčelových strojů) s nabídkou kooperační spolupráce.

Co bylo naším výstupem

200+ oslovených firem v německy mluvící části Švýcarska

Poradenská společnost pro gastroprovozy

Služby

Co zákazník potřeboval

Provést průzkum gastronomického trhu v Praze po odeznění pandemie covidu-19 – telefonicky kontaktovat restaurace a ostatní gastroprovozy, zjistit jejich aktuální situaci a nabídnout jim spolupráci při získávání nových zákazníků.

Co bylo naším výstupem

1000+ restaurací a dalších gastronomických zařízení

Výrobce lisovaných a svařovaných dílů

ExportérVýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Najít v České republice a Německu nové klienty pro kooperační výrobu v oboru lisování a svařování. Zákazník se chtěl zaměřit především na výrobce pro automotive nad 100 zaměstnanců a strojírenské společnosti nad 250 zaměstnanců.

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených firem, které odpovídaly stanoveným kritériím

Zastoupení globálního výrobce ložisek

Distributor

Co zákazník potřeboval

Získat na českém trhu nové odběratele pro kompletní sortiment výrobků, které firma dodává, tj. ložiska a příslušenství. Zákazník chtěl oslovit výrobní firmy např. z leteckého a automobilového průmyslu, zemědělství a strojírenství.

Co bylo naším výstupem

500+ oslovených firem podle zadání od zákazníka

Zastoupení globální vývojářské firmy

DistributorSlužby

Co zákazník potřeboval

Oslovit vybrané společnosti, získat kontaktní informace na vedoucího pracovníka, který má na starosti bezpečnost IT, a získat jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Co bylo naším výstupem

500+ oslovených firem podle seznamu, který jsme od zákazníka dostali

Výrobce speciálních pracovních rukavic

ExportérVýrobce

Co zákazník potřeboval

Zmapovat tržní potenciál na britském trhu oslovením vhodně vybraných distributorů ochranných pracovních prostředků. Zákazník vyrábí pracovní rukavice pro řezníky a masný průmysl a rukavice pro myslivce a lovce.

Co bylo naším výstupem

200+ oslovených distributorů ochranných pracovních pomůcek a loveckého vybavení

Významný výrobce bezešvých kruhů

ExportérVýrobce

Co zákazník potřeboval

Zvýšit export za tepla válcovaných bezešvých ocelových kruhů do Skandinávie oslovením vhodně vybraných potenciálních zákazníků podle zadaných oborů (např. větrná a jaderná energetika, stavební technika a těžké strojírenství).

Co bylo naším výstupem

400+ oslovených firem v Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku

Dodavatel služeb v oblasti třídění, měření a kontroly

Služby

Co zákazník potřeboval

Oslovit vhodné německé firmy v dojezdové vzdálenosti do 300 km od Ústí nad Labem s nabídkou outsourcingu jejich pracovních týmů. Šlo o pracovníky pro třídění, měření, vstupní i výstupní kontrolu dílů, balení a montáže.

Co bylo naším výstupem

200+ německých firem v oboru automotive, výrobců elektronicky, farmaceutických společností apod.

IT společnost (startup)

ExportérVýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Oslovit firmy podle zadání (výrobní firmy, personální agentury, soukromé kliniky) a zmapovat tržní potenciál v oblasti vývoje cloudových a IT řešení na českém trhu.

Co bylo naším výstupem

400+ oslovených společností, které odpovídaly seznamu referenčních zákazníků

Strojírenská firma se specializací na svařování

ExportérVýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Najít nové zákazníky na německém trhu. Zákazník cílil na firmy s obratem nad 5 mil. eur působící např. v oblasti kovovýroby, kovových konstrukcí pro stavebnictví nebo průmyslové montáže.

Co bylo naším výstupem

300+ německých firem, které odpovídaly stanovenému profilu ideálního klienta

Výrobce kosmetických masek

Výrobce

Co zákazník potřeboval

Vstoupit se svým produktem (unikátní nanovlákennou kosmetickou maskou) na evropský a americký trh, najít výrobce a distributory kosmetických masek.

Co bylo naším výstupem

300+ významných výrobců a distributorů kosmetických masek a produktů v Evropě a v USA

IT firma vyvíjející cloudová řešení

Služby

Co zákazník potřeboval

Rozšířit portfolio klientů na českém trhu. Najít malé a střední firmy, které by potenciálně ocenily nahrazení své zastaralé IT struktury moderním privátním cloudovým prostředím na platformě Microsoft.

Co bylo naším výstupem

600+ internetových obchodů, soukromých klinik, autoservisů, výrobců nábytku, architektů apod.

Výrobce baterií pro vysokozdvižné vozíky

VýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Oslovit společnosti, které vlastní elektrické vysokozdvižné vozíky, s nabídkou dodávky a servisu elektrických baterií pro tyto vozíky.

Co bylo naším výstupem

300+ větších výrobních a logistických firem a společností provozujících sklady

Strojírenská firma s nabídkou kooperační výroby

VýrobceStrojař

Co zákazník potřeboval

Najít významnější společnosti, které by využily nabízenou kooperační výrobu – dělení, ohýbání, obrábění, broušení, vrtání a montáž kovových i nekovových dílů. Zákazník se chtěl soustředit na Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Co bylo naším výstupem

250+ společností v oblasti kovovýroby a strojírenství, které působí v uvedeném regionu

Firma nabízející pracovníky do zahraničí

Služby

Co zákazník potřeboval

Oslovit německé firmy, které se zabývají strojírenstvím, elektroinstalacemi a svařováním a montáží kovových konstrukcí, a nabídnout jim kvalifikované pracovníky (svářeče, elektrikáře, montážníky apod.).

Co bylo naším výstupem

300+ oslovených firem v Bavorsku, Sasku a Bádensku-Württembersku

Mezinárodní dopravce

Služby

Co zákazník potřeboval

Rozšířit portfolio svých klientů – najít společnosti, které exportují své výrobky, případně importují polotovary nebo materiál potřebný pro svoji výrobu. Mělo jít o společnosti především z oboru strojírenství a kovovýroby, které aktuálně poptávají mezinárodní dopravní a spediční služby.

Co bylo naším výstupem

400+ průmyslových společností přesně podle zadání zákazníka

Velká spediční společnost

Služby

Co zákazník potřeboval

Najít české exportéry nebo importéry různého zboží (trvanlivé potraviny, nápoje, přístroje, elektronika, díly pro automotive a letectví, sklářské výrobky...), kteří poptávají dopravní a spediční služby prioritně pro oblasti mimo Evropu.

Co bylo naším výstupem

500+ významných českých exportérů a importérů

Zobrazit další příklady spolupráce

Jaký potenciál má naše spolupráce?

Přemýšlíte, jestli by se vám vyplatilo Intedat využít?
Věnujte nám tři minuty, a budete mít jasno.

 • Zjistíme počet vašich potenciálních klientů či dodavatelů
 • Doporučíme vám vhodnou licenci
 • Vše je zdarma a bez závazků
Chci mít jasno 3 min

Kontaktujte náš tým

nebo si s námi rovnou domluvte on-line schůzku

Toto pole je povinné.
Toto pole je povinné.
E-mail je povinný.Zadaný e-mail má neplatný formát.
Telefon je povinný.Zadaný telefon má neplatný formát.
Toto pole je povinné.
Odeslat nezávaznou poptávku

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktního formuláře

Proč expandovat s námi?

 • 10 let zkušeností
 • 900+ zákazníků
 • 195 zemí
 • Úspora času a peněz
 • Prověřené postupy
 • V souladu s GDPR

Co o nás říkají naši klienti?

„Zabýváme se vývojem a výrobou obalů do všech odvětví průmyslu. Pomocí Intedatu jsme oslovili potenciální zákazníky v ČR a s průběhem kampaně jsme velmi spokojeni. Z oslovených segmentů dochází poptávky a dotazy na možnosti dodávek.“

Michal Turoň

Michal Turoň
obchodní ředitel

„Specializujeme se na výrobu obráběných dílů včetně povrchových úprav. Intedat nabídl naši kapacitu strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Výsledkem jsou nové zakázky přesahující 1 mil. CZK. S dalšími zákazníky jednáme.“

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
jednatel

„Výsledkem spolupráce s Intedatem jsem mile překvapen. Jejich přístup je profesionální. Aplikace je velmi dobrá. Usnadňuje práci s leady a má analytiku. Máme přehled, kolik firem bylo osloveno a kolik projevilo zájem o naše produkty.“

Antonín Vlček

Antonín Vlček
obchodní ředitel

Buďte první, kdo se dozví
o novinkách v Intedatu

Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů