Naši klienti5. 4. 2024

Keď NACE nestačí…

Klasifikácia NACE sa bežne využíva na rozraďovanie firiem do jednotlivých odborov a pre váš business development môže byť skvelým pomocníkom. Niekedy ale nemusí stačiť. Pokiaľ potrebujete detailnejšiu a presnejšiu klasifikáciu, máme pre vás riešenie.

Čo je klasifikácia NACE a akú má štruktúru

NACE (z francúzskeho Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes ) je štatistická klasifikácia ekonomických činností, ktorú už od roku 1970 používa Európska únia. V Českej republike sa používa národná verzia označovaná ako CZ-NACE.

Cieľom tejto klasifikácie je zabezpečiť, aby sa ekonomické dáta mohli analyzovať a porovnávať na úrovni Európskej únie a čiastočne aj v medzinárodnom meradle.

Štruktúra NACE

 1. Sekcie (sú označené písmenami A–U, v samotnom kóde sa ale neprejavia)
 2. Oddiely (sú označené dvojmiestnym číselným kódom)
 3. Skupiny (sú označené trojmiestnym číselným kódom)
 4. Triedy (sú označené štvormiestnym číselným kódom)

Príklad

 • Sekcia C = Spracovateľský priemysel
 • Oddiel 10 = Výroba potravinárskych výrobkov
 • Skupina 10.1 = Spracovanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
 • Trieda 10.11 = Spracovanie a konzervovanie mäsa okrem hydinového

Ak spoločnosť pôsobí v rôznych oblastiach, môže byť označená hneď niekoľkými kódmi NACE.

Výhody a nevýhody NACE

Ako sme už spomenuli v úvode, klasifikácia NACE je pre business development mnohých firiem vynikajúcim nástrojom. Má ale svoje limity.

Výhody NACE

 • Zacielené oslovovanie: NACE umožňuje identifikovať podniky podľa odboru ich pôsobenia. Svoje marketingové a obchodné aktivity tak môžete zacieliť na relevantné skupiny potenciálnych klientov.
 • Segmentácia trhu: Vďaka NACE môžete lepšie pochopiť štruktúru trhu, identifikovať kľúčové segmenty a prispôsobiť obchodnú stratégiu potrebám konkrétnych odvetví.
 • Benchmarking a analýza konkurencie: Klasifikácia NACE uľahčuje porovnať výkonnosť vašej firmy s konkurenciou v rámci rovnakého odvetvia a identifikovať nové trhové príležitosti.

Nevýhody NACE

 • Všeobecnosť kategórií: Klasifikácia NACE môže byť v niektorých prípadoch príliš všeobecná, a preto nemusí dostatočne odrážať špecifické potreby jednotlivých podnikov.
 • Neaktuálnosť dát: Informácie o zaradení podnikov do kategórií NACE nemusia byť vždy aktuálne, čo môže viesť k zastaraným alebo nepresným dátam.
 • Obmedzenia pri nových odboroch: Novo vznikajúce ekonomické činnosti nemusia byť vždy dostatočne pokryté existujúcimi kategóriami NACE, čo môže sťažiť ich zaradenie a analýzu.

Zo svojej praxe sme vybrali dva príklady, ktoré demonštrujú, kde registrové databázy využívajúce klasifikáciu NACE narážajú na svoje obmedzenia a kde Intedat ponúka výraznú pridanú hodnotu.

1. Hľadajú sa výrobcovia poistiek

Zadanie klienta

Náš klient chcel s ponukou svojich produktov osloviť výrobcu poistiek v Nemecku . Išlo mu teda nielen o firmy v určitom obore, ale o firmy, ktoré vyrábajú konkrétny produkt.

Klasifikácia NACE

Registračné databázy postavené na klasifikácii NACE ponúknu výpis firiem na základe nasledujúcej položky:

 • 12 Výroba elektrických rozvodných a kontrolných zariadení

Táto trieda je ale pomerne obsiahla. Podľa vysvetliviek ku klasifikácii NACE (PDF) od Českého štatistického úradu zahŕňa:

 • výrobu prerušovačov elektrických obvodov
 • výrobu zvodičov prepätia (pre distribučnú hladinu napätia)
 • výrobu ovládacích panelov pre rozvod elektriny
 • výrobu elektrických stýkačov a relé
 • výrobu vedení pre elektrické ústrojenstvo rozvodných dosiek
 • výrobu elektrických poistiek
 • výrobu vypínacích zariadení
 • výrobu elektrických vypínačov a spínačov (okrem spínačov tlačidlových, mriežkových inštalačných, páčkových, elektromagnetov so spínačom)
 • výrobu hnacieho stroja motorgenerátora

Pokiaľ sa teda pri výbere firiem uspokojíme iba s klasifikáciou NACE, získame zoznam obrovského množstva výrobcov z oblasti elektrotechniky. Zďaleka nie všetci ale zároveň musia byť výrobcovia poistiek.

Keby sa klient rozhodol všetky tieto firmy osloviť, bolo by drahé , časovo náročnéneefektívne .

Riešenie Intedat

V Intedate máme vlastný systém klasifikácie firiem, využívame unikátne AI algoritmy av tíme máme skúsených dátových analytikov. Vďaka tomu sme klientovi dokázali dodať kontakty výhradne na nemecké firmy, ktoré vyrábajú poistky .

Následné oslovovanie s ponukou spolupráce potom samozrejme bolo oveľa efektívnejšie. Klient totiž kontaktoval iba firmy, u ktorých bol vysoký potenciál pre spoluprácu .

2. Pátranie po distribútoroch ložísk

Zadanie klienta

V tomto prípade chcel klient osloviť distribútorov ložísk (veľkoobchodníkov) – predovšetkým v Poľsku, ale aj v ČR a ďalších krajinách. Znovu mu teda nešlo o všeobecný odbor, ale o konkrétny produkt.

Klasifikácia NACE

Ani tentoraz klasifikácia NACE neponúkla to, čo klient potreboval. Sú tam k dispozícii nasledujúce kategórie:

 • Trieda 28.15 (Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodov a hnacích prvkov)
 • Oddiel 46 (Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel)

V prípade triedy 28.15 je problém, že zahŕňa iba výrobcov ložísk, nie ich distribútorov/veľkoobchodov.

Oddiel 46 sa môže javiť sľubne, zvlášť skupina 46.6 (Veľkoobchod s ostatnými strojmi, strojným zariadením a príslušenstvom), prípadne trieda 46.74 (Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a kúrenárskymi potrebami).

Problém je v tom, že väčšina firiem, ktoré sa distribúciou ložísk zaoberajú, v týchto kategóriách nie je. Namiesto toho ich nájdete pod označením:

 • 90 (Nespecializovaný veľkoobchod)

Táto kategória samozrejme neumožňuje zistiť, čo presne daná firma predáva. Napriek štandardnej klasifikácii NACE sa preto k cieľovej skupine nášho klienta (distribútori ložísk) prepracovať nešlo.

Riešenie Intedat

Pokročilé možnosti filtrovania v aplikácii Intedat v kombinácii s našimi ďalšími postupmi slávili úspech: Pre klienta sme vyhľadali firmy, ktoré presne zodpovedali stanoveným kritériám, tj distribútorov ložísk v Poľsku a ďalších krajinách .

Aj v tomto prípade pochopiteľne platí, že následné oslovovanie bolo oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Keď NACE nestačí, vyskúšajte Intedat

Klasifikácia NACE je užitočný nástroj, ktorý v Intedate radi využívame. Vieme ale, že má svoje limity, a vieme ich kompenzovať.

Pokiaľ chcete svoj business development postaviť na aktuálnych, presných a detailných dátach, Intedat je pre vás správna voľba.

S Intedatom získate

 • prístup k špičkovej, neustále aktualizovanej databáze firiem (až 100 miliónov firiem na celom svete a 1,5 milióna firiem v Českej republike)
 • informácie o kompetentných osobách, často vrátane priamych kontaktov
 • pokročilé filtrovanie vrátane
  výber zrkadla
 • možnosť prepojenia Intedatu s vaším CRM systémom

Už sme našli nových klientov pre viac ako 900 českých spoločností. Radi vám pomôžeme aj s tým.


Kontaktujte nás
a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

 

Zdroje:

Aký potenciál má naša spolupráca?

Premýšľate, či by sa vám oplatilo Intedat využiť?
Venujte nám tri minúty, a budete mať jasno.

 • Zistíme počet vašich potenciálnych klientov či dodávateľov
 • Odporúčame vám vhodnú licenciu
 • Všetko je zadarmo a bez záväzkov
Chcem mať jasno 3 min

Prečo expandovať s nami?

 • 10 rokov skúseností
 • 900+ zákazníkov
 • 40+ krajín
 • Úspora času a peňazí
 • Preverené postupy
 • V súlade s GDPR

Čo o nás hovoria naši klienti?

"Vyvíjame a vyrábame obaly pre všetky odvetvia priemyslu. S pomocou Intedatu sme oslovili potenciálnych zákazníkov v Českej republike a s kampaňou sme veľmi spokojní. Z oslovených segmentov dostávame otázky a žiadosti o možnosti dodávok."

Michal Turoň

Michal Turoň
Obchodný riaditeľ

"Špecializujeme sa na výrobu obrábaných dielov vrátane povrchových úprav. Intedat ponúkol naše kapacity strojárskym spoločnostiam v Nemecku a Švajčiarsku. Výsledkom boli nové objednávky presahujúce 1 milión Kč. KČ. Rokujeme s ďalšími zákazníkmi."

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
Výkonný riaditeľ

"Výsledok spolupráce so spoločnosťou Intedat ma príjemne prekvapil. Ich prístup je profesionálny. Aplikácia je veľmi dobrá. Uľahčuje prácu s potenciálnymi zákazníkmi a má analytické funkcie. Máme prehľad o tom, koľko spoločností bolo oslovených a koľko z nich prejavilo záujem o naše produkty."

Antonín Vlček

Antonín Vlček
Obchodný riaditeľ

Buďte prvý, kto sa dozvie
o novinkách v Intedate

Odoslaním súhlasíte s tým, že
spracovanie osobných údajov